Prirodnim receptom riješite se moljca rajčice – doslovno ju “prži”

Prirodnim receptom riješite se moljca rajčice – doslovno ju “prži”

Životni vijek Tute absolute traje nešto više od 20 dana, na temperaturama iznad 25 stupnjeva, a na nižim i dužim, što zahtijeva stalnu kontrolu štetnika.

U staklenicima su uvelike primijećene ličinke moljca rajčice, Tuta absoluta, koje mogu napraviti katastrofalne štete na stabljikama ove kulture. Odgovaraju mu doslovno svi vremenski uvjeti jer se brzo prilagođava nižim, a posebno višim temperaturama. Aktivan je već na temperaturama ispod 10 stupnjeva.

Ženka polaže stotine jaja na sve nadzemne dijelove biljaka iz kojih se za nekoliko dana razviju žutozelene ličinke koje se uvlače u plodove praveći rupe na njihovoj površini. Ličinke su velike oko jedan centimetar. Na listovima se oštećenja ogledaju u oštećenju epiderme, a može doći i do njihovog sušenja.

Suzbijanje Tute apsolutno

Životni vijek traje nešto više od 20 dana, na temperaturama iznad 25°C, a dulje na nižim temperaturama, što zahtijeva stalnu borbu protiv štetnika, počevši od sadnje rajčice. Imajući u vidu da godišnje imaju i do 15 generacija, posljednje generacije prezimljuju u stadiju od jaja do leptira.

Borba protiv moljca rajčice nije nimalo laka, jer zbog velikog broja generacija brzo stječe otpornost na aktivne tvari insekticida. Oni na bazi spinetorama i klorantraniliprola koji imaju kratku karenciju (do tri dana) pokazali su se dobrim u suzbijanju štetnika, a prethodno se mogu koristiti agensi na bazi abamektina i lambda-cihalotrina koji djeluju i na jajašca štetnika.

Isto sredstvo se ne smije koristiti u dva uzastopna tretmana jer se na taj način ranije stječe rezistencija, tj. otpornost na ove aktivne tvari.

Ostale borbene mjere

S feromonskim zamkama i ljepljivim trakama možemo vidjeti intenzitet napada, ali prvi put kada je leptir uhvaćen, možemo se početi boriti protiv moljca.

Što se tiče nekemijskih metoda suzbijanja, najlakše je ako se koriste repelenti koji će ometati polaganje jaja, odnosno let ženki moljca.

Jaki macerat ljute paprike, čili papričice u kombinaciji s alkoholnim octom, mljevenom paprikom i pelinom daju sasvim zadovoljavajuće rezultate.

Ni ličinka moljca ne može podnijeti primjenu ovih sredstava jer zbog nedostatka oklopa dolazi do „prženja“ površine tijela.

Komentiraj, znaš da želiš!
Magazin Dom&vrt