Batat – uzgoj i korist
Magazin Dom&vrt

Batat – uzgoj i korist

Porijeklo i opis biljke Prema načinu rasta vriježa batata razlikuju se biljke uspravnog i poluuspravnog rasta, te puzajućih kratkih vriježa i puzajućih dugačkih vriježa. Stabljika batata je cilindrična, a njena dužina kao i raspored internodija…