Kako pripremiti tlo za podizanje nasada oraha?
Magazin Dom&vrt

Kako pripremiti tlo za podizanje nasada oraha?

Osnovnu gnojidbu treba izvoditi tako što se polovica planirane količine gnojiva prije rigolanja zaore na 20 cm, a druga rasipa u trenutku rigolanja. Za normalan rast i razvoj oraha, kako napominje stručni savjetnik Teodor Prvulović, zemljište treba sadržavati u…