Sočne smokve traže vodu – nekada i više od 50 litara po aplikaciji
Magazin Dom&vrt

Sočne smokve traže vodu – nekada i više od 50 litara po aplikaciji

Obroci navodnjavanja mogu biti dnevni ili tjedni. Aplikaciju vode je najbolje provoditi pomoću sustava kap po kap koji ne dovodi do pojave nastanka pokorice tla Kultura smokve se smatra jako otpornom na sušu, no da bi…